top of page

50 JARIG BESTAAN

Schooljaar 2013-2014 vierden VROBA en BS De Blokkendoos hun 50-jarig bestaan

Activiteiten:

- Academische Zitting - Cultureel Centrum

- Radio Blokkendoos Weekend

- Oudleerlingendag

Het hele schooljaar stond in het teken van het 50-jarig bestaan.

Persbericht:

“De Blokkendoos”, Basisschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap    Aartselaar, Leon Gilliotlaan 58 , bestaat 50 jaar.

 

Op 2 september 1963 opende de Rijkslagereschool van Aartselaar voor het eerst haar deuren.

Als gevolg van het schoolpact van 1958 sloegen een aantal prominenten van de gemeente de handen in mekaar om een vrije schoolkeuze in Aartselaar te waarborgen. Naast Louis Paulus waren dat Albert Van Strydonck, Leon Cassiers, Marieke Van den Eynde, Willy Bal, Jean De Laet, François Verbruggen, Emiel Leekens en Jeanneke Robert.

De opstart van de school liep niet van een leien dakje. Pas twee weken voor het begin van het schooljaar werd gestart met de opbouw van de metalen paviljoenen (in de volksmond barakken genoemd) midden in het veld en werd in zeven haasten meubilair aangesleept, geleend van het KA van Boom.

Bij de opening van de school kon dan gestart worden met 67 leerlingen en twee leerkrachten kleuterschool, één leerkracht lagere school en één directeur met klas.

Pas op 28 oktober 1963 kwam er een leerkracht lagere school bij en kon de school comfortabel van start gaan met Antoon Van Aken als directeur en onderwijzer derde graad, Jeanine Soubry als leerkracht eerste  graad en Lydia Claes in de tweede graad.

In de kleuterschool waren Maria Van den Bergh en Luce Van Strydonck aan de slag. 

 

Een eerste doorbraak kwam er bij het tienjarig bestaan van de school toen meteen het huidige kleuterblok kon ingehuldigd worden. Dat bracht een vermeerdering van het aantal leerlingen met zich mee.

Maar de grote ommekeer kwam er in 1980, toen de nieuwe gebouwen in gebruik genomen werden. Van dan af had de Rijksbasisschool van Aartselaar de wind in de zeilen.

Met het 25 jarig bestaan van de school werd een volledig jaar in het teken gesteld van deze verjaardag en werd de school vast op de kaart van Aartselaar gepind.

 

Thans lopen er een kleine 400 leerlingen school.

 

De viering :

  • Op zaterdag 28 september wordt het feestjaar plechtig geopend met een academische zitting in het Cultureel Centrum van Aartselaar . Aanvang om 14u30

  • Op 17 en 18 mei 2014 komt ‘Radio Blokkendoos’ in de ether en wordt een gans weekend uitgezonden vanuit de school. In de klassen wordt vooraf aan het thema gewerkt: wat is radio, hoe gaat een uitzending in het werk, spreekvaardigheid oefenen, interviews afnemen, …

  • In dat zelfde weekend plannen we ook een oudleerlingen-evenement

  • Op het einde van het schooljaar staat het schoolfeest volledig in het teken van ’50 jaar De Blokkendoos’

  • Tijdens het ganse schooljaar worden de activiteiten rond dat onderwerp, thematisch aangepakt.

bottom of page