HET VROBA BESTUUR

VROBA staat voor 'Vriendenkring en Oudercomité de Blokkendoos Aartselaar'.
 

De Vriendenkring van 'De Blokkendoos' richtte de school op en stond aan de wieg van 'De Blokkendoos'. Ze heeft hierdoor dus reeds een jarenlange traditie binnen de school. Door het inrichten van allerhande activiteiten slagen we er telkens weer in om voor extra middelen en mogelijkheden te zorgen voor de kinderen van onze school.

Alle opbrengsten van deze activiteiten gaan rechtstreeks naar onze leerlingen: tussenkomsten in de schoolreizen, didactische uitstappen, allerhande geschenken voor de feestdagen,... kortom voor allerlei zaken waarvoor het schoolbudget ontoereikend is.

In de Vriendenkring zitten zowel ouders van kinderen die er nu naar school gaan als ouders van leerlingen die reeds lange tijd zijn 'afgezwaaid'.
De vereniging heeft maar één doelstelling: aan alle leerlingen gelijke kansen geven.

Het Oudercomité is een mandaatgroep van VROBA vzw en bundelt haar werking rond 3 peilers : informeren, ontmoeten en adviseren.

Ons Oudercomité wil de band tussen ouders, kinderen en het schoolteam versterken door initiatieven te nemen, samen met de school.

het VROBA bestuur

Kristel Debehets

Secretaris

Gunther De Witte

Verantwoordelijke stockbeheer

Dries Driessens

Coördinator papiercontainer

Gert Mariën

Bestuurslid

Wesley Van Runckelen

Bestuurslid

Patci Beukelaer

Voorzitter

Valeska Crab

Ondervoorzitter

Luc De Rechter

Penningmeester