top of page

PRIVACY & COOKIES

PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden door vroba.online verwerkt, voor contactenbeheer op basis van de relatie na uw aangifte/deelname en op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op het geven van informatie betreffende activiteiten van VROBA in samenwerking met BS De Blokkendoos, volstaat het ons dat mee te delen via deze link. Via dat adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

COOKIES

​Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van jouw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat je een website of webapplicatie bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert vroba.online beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van vroba.online en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer jij bepaalde functionaliteiten bezoekt, welk type apparaten gebruikt worden door onze bezoekers en wat de meest gebruikte resolutie is.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Op vroba.online gebruiken we functionele cookies om ervoor te zorgen dat vroba.online naar behoren werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cookie die vraagt of u het plaatsen van 'andere' cookies toestaat. Dit soort cookies hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. Als gevolg daarvan vraagt vroba.online geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

vroba.online gebruikt Google Analytics-cookies. Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van vroba.online in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van vroba.online verbeterd kan worden. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, de informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak functionaliteiten gebruikt worden, waar gebruikers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van vroba.online te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. vroba.online heeft hier geen invloed op.

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

bottom of page