top of page

Academische Zitting

zaterdag 28 september 2013 om 14u30 startte de Academische zitting in Cultureel Centrum 't Aambeeld in Aartselaar.

Programma

Welkomstwoord - mevrouw Patricia Anthierens, Directeur BS De Blokkendoos

Dans - leerlingen

 

Voordracht door de heer Camille Paulus, Ere-Gouverneur van de provincie Antwerpen

 

Muzikaal intermezzo

 

Voordracht door de heer Leo Hertmans, Ere-Directeur van de school

 

Muzikaal intermezzo

 

Voordracht door de heer Luc Van Gasse, Algemeen Directeur Scholengroep Rivierenland

 

Muzikaal intermezzo

Voordracht door de heer Jo Roels, Voorzitter Raad van Bestuur SGR Rivierenland

 

Muzikaal intermezzo

 

Voordracht door de heer Luc De Man, afgevaardigde van het GO!

 

Zang - leerlingen

 

Slotwoord - mevrouw Patricia Anthierens, Directeur BS De Blokkendoos

Het muzikaal intermezzo werd gebracht door Clarimo, klarinet ensemble o.l.v. Nestor Janssens

De dansende leerlingen werden begeleid door Sarah Dijck, Tinne Theuwen, Els Van Meel, leerkrachten BS De Blokkendoos

De zingende leerlingen werden begeleid door Annick Artois, leerkracht BS De Blokkendoos

bottom of page